Pre rodičov detí

Práca s kynofóbiou

Ľudia trpiaci akoukoľvek fóbiou alebo paralyzujúcim strachom to majú v živote o niečo náročnejšie. Samozrejme sa vedome vyhýbajú spúšťacím stimulom, no realita ich môže kedykoľvek prekvapiť. Nepripravení sa stávajú obeťami vlastných emócií a paniky. Ak sa s týmito strachmi nepracuje, postupne rokmi naberajú na svojej sile a kvalita ich života je závislá od priaznivých či nepriaznivých okolností v nevyspytateľnom svete.

Pokiaľ máte doma dieťa trpiace strachom zo psov, či ním sami trpíte, máme pre vás dobrú správu. Z našich skúseností môžeme skonštatovať len toľko, že s kynofóbiou sa dá krásne pracovať, až ju postupne úplne prekonať.

Odbúravanie strachu zo psov je cielený proces, ktorý prebieha pomaly a citlivo a kde je potrebný individuálny prístup. Jeho trvanie vždy závisí od príčiny a intenzity strachu a od priebežných úspechov v jednotlivých krokoch. Od prípravy, akceptácie, odblokovania až po aktívnu interakciu.

Vďaka canisterapeutickému tímu je terapia komentovaná a správanie psa predvídateľné, čo trpiacemu veľmi uľahčuje zorientovať sa v danej situácii a v sebe samom. Počas celej terapie je kľúčový pocit kontroly, bezpečia a vzájomnej dôvery. Pri dieťatku je taktiež dôležitá prítomnosť vzťahovej osoby.

Pracujeme zväčša individuálne, ale pekné výsledky máme aj v kolektíve, kedy sa deti pozorovaním odvážnejších kamarátov sami časom cítia pripravené si interakciu so psom vyskúšať samé. A to vždy dobrovoľne a bez ohľadu na potrebný čas (počas pravidelných návštev).

V prípade vážnejších prípadov je vhodná spolupráca so psychológom.

K Neri sa už túlili aj deti, ktoré spočiatku nemohli dýchať a na krku a tvári mali adrenalínové škvrny. A dnes a ani v budúcnosti viac nemusia prejsť na druhú stranu chodníka, ak ide oproti psíčkar a jeho pes!


 

 

Canis klub

Canis klub je názov mimoškolského záujmového krúžku pre deti od 3 do 13 rokov s priamou účasťou špeciálne trénovaných psov. Tu sa deti môžu oboznámiť s tajmi sveta zvierat, ochrany prírody, spolužitia človeka a zvierat a naučia sa „čítať“ psiu reč. Dôraz sa pritom kladie na hru a zážitok ako formu pre nové vedomosti a zručnosti. Dozvedia sa tiež, ako sa správať pri strete s cudzím psom, či ako sa správne starať o svojho psa. Deti majú možnosť pod dozorom pracovať aj so svojimi psíkmi. Vlastný psík však nie je podmienkou. Krúžok môžu navštevovať deti túžiace po vlastnom psíkovi, deti trpiace strachom zo psov, ale i deti, ktoré majú svojho (možno nie úplne poslušného) psíka a chceli by si s ním vylepšiť vzťahy, komunikáciu a poslušnosť.

Canis klub nie je kynologický krúžok (zameraný na psov), ale krúžok zameraný na vzdelávanie, komunikáciu, spoluprácu (aj krížom vekových skupín), empatiu a sociálne zručnosti (na prvom mieste sú deti).

Detský Canis klub je momentálne prerušený. O jeho oúpätovnom spustení Vás budeme informovať. Čo sme zažili minulý školský rok, si môžete pozrieť v galérii.


 

 

Cielené aktivity, terapia

Má Vaše dieťatko špeciálne potreby, ťažko sa sústredí, je hyperaktívne alebo by ste prostredníctvom canisterapie chceli u zdravého dieťatka docieliť zlepšenie v nejakej oblasti (napr. čítanie)?

Cielenými aktivitami a terapiou rozumieme podriadenie všetkých činností spojených so špeciálnym psom konkrétnemu cieľu a času, za ktorý máme daný cieľ dosiahnuť.

V prípade cielenej terapie ciele vypracováva odborník v danej oblasti (logopéd, sociálny pracovník, psychológ, špeciálny pedagóg, fyzioterapeut a pod.) a terapii predchádza vypracovanie anamnézy a odborný posudok s individuálnym plánom. Z každého stretnutia sa vypracováva záznam z priebehu terapie. Po skončení cyklu sa celá terapia vyhodnotí a zmeria sa miera dosiahnutia výsledkov. Dokumentácia sa stáva súčasťou zložky dieťaťa.

V prípade cielených aktivít je možné stanoviť si ciele vrámci rodiny (napríklad posmelenie extrémne hanblivého dieťaťa, zvýšenie sebavedomia, zlepšenie súrodeneckých vzťahov, zlepšenie komunikácie a pod.). Canisterapiu je však možné využiť aj počas dlhodobého vylúčenia z bežného života v dôsledku choroby alebo úrazov, či traumatizujúcej skúsenosti. Vtedy sa cieľom stáva zlepšenie psychického stavu dieťaťa.

Počas stretnutí sú vždy prítomní štyria: dieťa, rodič alebo odborník, ktorý dieťa dobre pozná, canisterapeut, ktorý zodpovedá za psa a špeciálny pes – terapeut. V závislosti od dieťaťa a cieľa, sú citlivo, ale dôsledne volené aktivity tak, aby terapia prinášala nielen efekt dosiahnutia cieľa, ale zároveň aj pozitívne emocionálne prežívanie. Citové naviazanie dieťaťa na psa je nezanedbateľnou súčasťou terapie a zvyšuje šancu na úspech.

Konkrétne oblasti pozitívne ovplyvňované canisterapiou: jemná motorika, hrubá motorika, priestorová orientácia, kognitívne schopnosti, koncentrácia, sociabilita, pamäť, logopédia a rečové zručnosti, eliminácia citovej deprivácie, rozvoj komunikácie, uvoľňovanie spazmov, relaxácia a celkové zkľudnenie, rozvoj sebaobslužných činností, rozvoj hmatu, sluchu, orientácia v čase, podpora rekonvalescencie,…

Dĺžka stretnutí trvá približne 45 minút.


 

 

Iné

Okrem vyššie spomenutých oblastí vieme v prípade záujmu zabezpečiť aj stráženie detí (kľudne aj v kombinácii s vašim psom), absolvovať s vašou dcérou či synom prípravu na vlastného psíka tzv. nanečisto, no so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou, ale i ozvláštniť detskú narodeninovú oslavu vtipnými súťažami s našimi chlpáčmi.