Pre materské školy

Jednorazová návšteva

Prítomnosť špeciálneho psa má pre deti veľký význam. Pre mnohé z nich je to prvá príležitosť stretnúť, dotknúť sa a precítiť kontakt so štvornohým chlpáčom. A v našom podaní je táto príležitosť bezpečná. Pritom pre deti v predškolskom veku je zásadné mať možnosť objavovať svet a vlastné prežívanie všetkými zmyslami. Psík toto umožňuje, lebo jeho prítomnosť aktivuje minimálne štyri z piatich zmyslov.

Po vzájomnom zoznámení zvyčajne predvedieme ukážky poslušnosti a všetky možné triky, čím opadne prvotné rozrušenie a napätie. To osmelí aj bojácnejšie deti. Prvý kontakt prebehne sprostredkovane – dáme kolovať obojok, vodítko, ale aj pamlsky. Deti si potrebujú v bezpečí všetko ohmatať, zaštrngať, ovoňať… Priblížime si význam a využitie psieho príslušenstva. Rozprávame sa o našich skúsenostiach so psami – či už dobrými alebo zlými. Zapájame nielen deti, ale aj učiteľov, čo je pre deti vítaná zmena – mať dôvernú osobu a autoritu „na rovnakej strane“.
V interaktívnej časti si deti majú možnosť vyskúšať povely a poslušnosť psov na vlastnej koži. Tiež si ukážeme, ako sa to nemá. Ak je skupina živšia, zaraďujeme ešte niekoľko aktívnych spoločných hier. Nasleduje edukačná časť – pomocou malej brožúrky sa rozprávame o pravidlách slušného správania – ako je to v psej ríši a prečo je to tak. Na záver si zahráme špeciálnu hru zameranú na fyzický zážitok a vzrušenie z nej upokojíme rozlúčkovým škrabkaním a hladkaním.

Návšteva psíkov trvá približne 45, maximálne 60 minút.
Nebude výnimkou, ak sa z jednorázovej návštevy stane opakovaná.


 

 

Pravidelné návštevy

So psíkmi prichádzame v pravidelných intervaloch na stretnutia s rovnakou skupinou detí. Veľmi úzko spolupracujeme s učiteľmi tak, aby sme u detí emocionálne (=dlhodobo) podporili tie informácie alebo aktivity, ktorým sa aktuálne venujú. Alebo naopak, prinášame nové témy, na ktoré sa dá nadviazať aj po našom stretnutí.
Témy a aktivity sú pestré a zamerané na rôzne oblasti života, pričom pes slúži na premostenie týchto poznatkov. V zásobe ich máme mnoho: napr. Čo robiť, keď stretnem cudzieho psa na ulici, Zdravé stravovanie, pravidlá slušného správania, Pomáhame si, Byť užitočný, Čo si asi druhý myslí, Prečo treba plniť sľuby, Čítanie neverbálnej komunikácie, Rozprávanie o emóciách, Aktivity zamerané na pozornosť, Plemená psov a ich využitie, U doktora, Veterinárne divadielko, Rozprávanie o útulkoch, Spoločné venčenie, O detstve-dospelosti-starobe a pod. Všetky spoločné aktivity majú zároveň ďalšiu rovinu, ktorou je prevencia pred útokmi psov na ľudí, rešpektovanie inakostí a zvyšovanie ohľaduplnosti, trpezlivosti a empatie.

Učitelia môžu využiť prítomnosť psíkov aj na prácu v skupine podľa aktuálnej potreby či problému a spolu s nami flexibilne zvoliť také aktivity, ktoré buď ukľudňujú alebo aktivizujú. Dobré skúsenosti máme so zmierňovaním napätia medzi deťmi, ale taktiež s podporou málo sebavedomých a neistých detí. Môžeme pracovať viac individuálne, alebo sa orientovať na aktivity, kde je potrebná spolupráca medzi deťmi.

Ak je prítomné aj dieťa, ktoré trpí strachom zo psov, je pravdepodobné, že dynamika kolektívu urobí veľkú časť práce. V takýchto prípadoch postupujeme veľmi citlivo a nenútene, kým dieťa nie je samé pripravené sa zapojiť. Máme veľmi pekné skúsenosti, že to funguje a pozorovaním odvážnejších kamarátov nakoniec samé nájde odvahu zapojiť sa do spoločných aktivít so psíkom.

Naše návštevy sa dajú použiť ako nástroj s mnohorakým využitím aj v medzičase, napr. pri prílišnom hluku v triede (akoby sa tu asi teraz cítil psík?), pri prílišnom presadzovaní sa, či skákaní do reči (aj na psíka môže naraz hovoriť len jeden), a pod.

V škôlkach sa pravidelné návštevy psíkov osvedčili nielen z krátkodobého hľadiska (aktuálna radosť, zážitok), ale rovnako aj dlhodobo (nadväzovanie tém, pamäťové hádanky, vývoj udalostí, postupné osmeľovanie, väčšia spolupráca a ohľaduplnosť medzi deťmi).


 

 

Špeciálne dni

Ak by ste chceli deťom ozvláštniť Medzinárodný deň detí, Svetový deň zvierat, Deň Zeme, či iný významný deň spojený s inou udalosťou či vašou škôlkou, môžeme prísť medzi vás. Zaradenie ukážok práce s našimi špeciálnymi psami je milým prekvapením. Špecifikom takýchto dní býva program pre väčší počet detí. Ukážky poslušnosti a priblíženie práce canisterapie si však nemôžu vyskúšať všetky deti. Preto sú viac volené aktivity zamerané na pohyb a šport, hádanky, kvízy a humorne ladené súťaže.

Ukážky a následné spoločné aktivity trvajú približne 30 minút.

Je už na vašich preferenciách a možnostiach, či prebehnú v exteriérových alebo interiérových podmienkach.