Čo je Canisterapia

Canisterapia vďaka svojim neodškriepiteľným výsledkom je stále viac rozšírená alternatíva pomoci ľuďom, pacientom aj zdravým, veľkým alebo malým. Existujú len okrajové informácie, čo všetko si pod týmto pojmom predstaviť. Aj práve preto poskytuje pre každého individuálne široké spektrum pomoci. Canisterapia je podporná metóda využívajúca pozitívne pôsobenie prítomnosti psa na človeka a jeho zdravotný aj psychický stav. Môže sa realizovať individuálne alebo skupinovo.

Celá metóda nie je len taká zábavka. Nestačí vziať akéhokoľvek psa a dať ho k pacientovi a pôsobenie bude zaručené. Psí terapeuti sú certifikovaní a preskúšavaní náročnými skúškami, v ktorých musia obstáť. Najzásadnejším kritériom je absolútna neagresia aj vo vyhrotených situáciách.

Samozrejmosťou je poslušnosť, odolnosť voči hluku, nemocničným pachom a nevyspytateľným pohybom, ktoré nikdy terapeutickí psi nemôžu vyhodnotiť ako útok na seba alebo svojho pána. Títo terapeuti to musia mať v krvi už od malička – sú to takí chlpatí ľudomilovia, ktorých prítomnosť človeka napĺňa a teší ich intervencia. Musia mať radi fyzický dotyk, čo neznesie každý pes od cudzieho človeka.

neri

Prioritnou formou canisterapie je riadená terapia. Je to doplnková podporná metóda pri celkovom procese terapie pacienta. Pes terapeut je aktivačným prostriedkom na dosiahnutie dobrých výsledkov terapie. Cielený kontakt človeka a zvieraťa sa snaží pomáhať zlepšiť psychický aj fyzický stav za prítomnosti odborného personálu a psovoda-canisterapeuta. Snažia sa spoločne naplniť stanovené ciele, či už ide napríklad o fyzioterapeutické cvičenia, o podporu vývoja jemnej a hrubej motoriky. V prípade autistických detí ide o odbúranie psychických blokov a fóbií, alebo o dosiahnutie záujmu o vonkajší svet, pri iných pacientoch o zmiernenie hyperaktivity, porúch sústredenia a učenia, či o odbúranie agresie.

Canisterapia môže prebiehať spontánne. Takto to funguje v domácnostiach, v ktorých deti vyrastajú so psíkom bok po boku, alebo v ktorých starý osamelý človek a jeho pes tvoria nerozlučnú dvojicu. Patria sem i rôzne stretnutia – či už náhodné na ulici alebo organizované v materských školách a na školách za účelom vzdelávania detí.